Επιλογή Σελίδας

Τι είναι η Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση;

Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση

Στη μονάδα αυτή, ο χρήστης αντιμετωπίζει τα θέματα της κουλτούρας, της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, της πολιτισμικής συνείδησης και του διαπολιτισμικού σοκ. Στο τέλος, θα πρέπει να απαντήσει σε ένα σύντομο κουίζ.

Κουλτούρα και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Υλικό για μελέτη

Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Συγγραφέας: Ankush Mehrotra

Πολιτισμική Συνείδηση

Υλικό για μελέτη

Πολιτισμική Συνείδηση

Συγγραφέας: Utah Village

Η σημασία της πολιτισμικής ευαισθησίας στις επιχειρηματικές συναλλαγές

Συγγραφέας: CHRON

13 Οφέλη και προκλήσεις της πολιτισμικής πολυμορφίας στον χώρο εργασίας

Συγγραφέας: HULT International Business School

Πολιτισμικό Σοκ

Υλικό για μελέτη

Διαπολιτισμικό Σοκ

Συγγραφέας: Charles Thornhill

TEDxTownsville

Συγγραφέας: Kristofer Gilmour

Προσωπική Αντίδραση

t

Σκεφτείτε τα στοιχεία του ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ στο χώρο εργασίας σας

t

Σκεφτείτε τη σημασία της Πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και γιατί είναι σημαντική στο χώρο εργασίας σας.

t

Αναλογιστείτε τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει η πολιτισμική ευαισθησία στην εταιρεία σας.

t

Σκεπτόμενοι τον εαυτό σας και τους άλλους, έχετε βιώσει ποτέ πολιτισμικό σοκ; Γιατί?

Μονάδα 2: Οι πιο δημοφιλείς Κουλτούρες στην Ευρώπη

Πηγαίνετε στη Μονάδα 2