Επιλογή Σελίδας

Οι κύριες διαφορές ανάμεσα στις κουλτούρες

Πολιτισμική ευαισθητοποίηση

Ο χρήστης αντιμετωπίζει τις κύριες διαφορές μεταξύ της κουλτούρας του συνόλου και του ατόμου. Στο τέλος, θα πρέπει να απαντήσει σε ένα σύντομο κουίζ.

Διαφορές μεταξύ πολιτισμών και ατόμων

Υλικό για μελέτη

7 βασικά στοιχεία για πολιτισμικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας

Συγγραφέας: Πηγές Πολυμορφίας

Πολιτισμικοί οδηγοί χωρών

Συγγραφέας: Commisceo Global

Προσωπική Αντίδραση

t

Σκεφτείτε 3 στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα σας.

t

Σκεφτείτε ένα πρόσωπο διαφορετικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας σας. Σε τι διαφέρει από τη δική σας κουλτούρα;

t

Εσείς ως άτομο, εκφράζετε όλα τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας σας ή διαφοροποιείστε σε μερικά;

Μονάδα 2: Οι πιο δημοφιλείς κουλτούρες στην Ευρώπη

Πηγαίνετε στη Μονάδα 2

Μονάδα 4: Τελικές Δραστηριότητες

Πηγαίνετε στη Μονάδα 4