Επιλογή Σελίδας

Καταλαβαίνοντας τις διαφορετικές κουλτούρες και ο ρόλος της ανοχής

Καταλαβαίνοντας τις διαφορετικές κουλτούρες

Η παρούσα μονάδα επισημαίνει γιατί υπάρχουν πολλές κουλτούρες στο χώρο εργασίας και τον τρόπο που με τον οποίο συμβαίνει η ανοχή για ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες.

Διαφορετικές κουλτούρες στο χώρο εργασίας

Υλικό για μελέτη

Η οικονομική και κοινωνική πτυχή της μετανάστευσης

Συγγραφέας: OECD

Ανοχή μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας

Υλικό για μελέτη

Πολυπολιτισμικές πολιτικές στις Δυτικές Δημοκρατίε

Συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Queens

Προσωπική Αντίδραση

t

Σκεφθείτε τους λόγους για τους οποίους πολλοί οργανισμοί στην Ευρώπη είναι πλέον πολυπολιτισμικοί.

t

Σκεφθείτε Ευρωπαϊκά μέτρα που υποστηρίζουν την πολυπολιτισμικότητα.

t

Παρακαλούμε σκεφτείτε την μετανάστευση στο παρελθόν και σήμερα.

t

Έχετε βιώσει ανεκτικότητα μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας σας;

Μονάδα 2: Πώς η κουλτούρα επηρεάζει ορισμένους κρίσιμους παράγοντες στο χώρο εργασίας;

Πηγαίνετε στη Μονάδα 2