Επιλογή Σελίδας

Διαφορές στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία σε διαφορετικές κουλτούρες

Δεξιότητες επικοινωνίας

Σε αυτή τη μονάδα, μάνατζερ και εργαζόμενοι σε πολυπολιτισμικούς οργανισμούς θα μάθουν πως μπορούν να αναγνωρίζουν (υποστηριζόμενοι από πλήθος παραδειγμάτων) τις διαφορές στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες, καθώς και πολιτισμικά εμπόδια στην επικοινωνία.

Διαφορές στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία σε διαφορετικές κουλτούρες

Πολιτισμικά εμπόδια στην επικοινωνία

Υλικό για μελέτη

Εμπόδια στην επικοινωνία

Συγγραφέας: Usha Kumbakonam

Προσωπική Αντίδραση

t

Παρατηρήσατε οποιαδήποτε μη λεκτική επικοινωνία στο χώρο εργασίας σας; Εάν ναι, παρακαλώ σκεφτείτε αν διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα.

t

Παρακαλούμε σχολιάστε μερικά εμπόδια επικοινωνίας.

t

Σκεφτείτε την τελευταία φορά που παρατηρήσατε διαφορές στη λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ ατόμων διαφορετικής κουλτούρας από τη δική σας.

Μονάδα 1: Ποια είναι τα κύρια στυλ Επικοινωνίας;

Πηγαίνετε στη Μονάδα 1

Μονάδα 3: Τελικές δραστηριότητες

Πηγαίνετε στη Μονάδα 3