Επιλογή Σελίδας

Κουλτούρες και στυλ μάθησης

Στυλ Μάθησης

Αυτή η μονάδα εξετάζει τη σχέση μεταξύ της κουλτούρας και των στυλ μάθησης. Θα εξετάσετε τις πολιτισμικές και δημιουργικές επιρροές που επηρεάζουν την επεξεργασία και μάθηση τη δική σας των άλλων. Τα βίντεο και οι ερωτήσεις για προβληματισμό προκαλούν τις γνώσεις σας κατά την εφαρμογή του περιεχομένου της μονάδας.

Κουλτούρες και στυλ μάθησης

Υλικό για μελέτη

Πώς η κουλτούρα επηρεάζει τη διδασκαλία και τη μάθηση

Συγγραφείς: Glen & Grace Doris

Περαιτέρω μελέτη

Σύνθεση της έρευνας των μοντέλων μαθησιακών στυλ των Dunn και Dunn: Ποιος, Τι, Πότε, Πού και Τι έγινε;

Συγγραφείς: Dunn, R. & Griggs, S. (Eds.) (2003)

Δημιουργικότητα και μάθηση

Υλικό για μελέτη

Η νοημοσύνη δεν μπορεί να καθοριστεί με εξετάσεις

Συγγραφέας: Peter Tait, The Telegraph

Αλλάζοντας τα εκπαιδευτικά παραδείγματα

Συγγραφείς: RSA Animate και Sir Ken Robinson

Περαιτέρω μελέτη

Μικρά τόξα μεγαλύτερων κύκλων: Πλαίσιο μέσω άλλων μοτίβων

Συγγραφέας: Bateson, N. (2016)

Βγάλτο από το μυαλό σου: Μαθαίνοντας να είμαστε δημιουργικοί

Συγγραφέας: Robinson, K. (2001)

Προσωπική Αντίδραση

t

Πώς θα αξιολογούσατε την κουλτούρα σας σε σχέση με κουλτούρες υψηλού και χαμηλού περιεχομένου; Εξετάστε τι είδους επεξεργασία πληροφοριών προωθείται στις διαφορετικές κουλτούρες που έχετε βιώσει στη χώρα σας. Αντικατοπτρίζονται στο μαθησιακό στυλ που προτιμάτε;

t

Έχετε παρατηρήσει οποιεσδήποτε πολιτισμικές διαφορές στα στυλ μάθησης όταν ταξιδεύετε ή συναντάτε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες; Πώς μπορείτε να προσαρμοστείτε όταν εργάζεστε με κάποιον από διαφορετική κουλτούρα;

t

Πώς προωθείται η δημιουργικότητα στην κουλτούρα σας; Αναλογιστείτε τις δημιουργικές προσεγγίσεις της μάθησης που λειτούργησαν ή δεν λειτούργησαν καλά για εσάς.

Μονάδα 1: Εισαγωγή στα στυλ μάθησης

Πηγαίνετε στη Μονάδα 1

Μονάδα 3: Μαθησιακά στυλ στον Οργανισμό

Πηγαίνετε στη Μονάδα 3