Zaznacz stronę

Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji 5 dni (40 godzin)

Oferowany kurs pozwoli Ci docenić różnorodność kulturową oraz nauczyć się skutecznie współpracować z ludźmi z różnych kultur.

Przegląd kursu

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność międzynarodową czy międzyregionalną, spotykasz się z różnymi ludźmi, pracujesz w zróżnicowanej kulturowo organizacji czy studiujesz za granicą, kurs pomoże Ci lepiej zrozumieć jak radzić sobie w środowisku wielokulturowym.

 

Więcej informacji

Kurs skupia się na podstawowych, ale bardzo ważnych aspektach.

  • Pomoże Ci lepiej zrozumieć złożoność międzykulturową.
  • Zwiększy świadomość tożsamości kulturowej, zarówno własnej, jak  i innych.
  • Podkreśli niektóre znaczące różnice w stylach komunikacji i wartościach kulturowych.
  • Jest drogowskazem do budowania własnych kompetencji międzykulturowych.

Dzięki kursowi zrozumiesz i docenisz różnice kulturowe. Pomoże Ci to dostosować się do nowych praktyk kulturowych, które pojawiają się w twoim życiu – czy to za pośrednictwem mediów, czy poprzez interakcje międzyludzkie.

Kurs przygotował międzynarodowy, wielokulturowy zespół, w którego skład wchodzą specjaliści z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Łotwy i Cypru. Każdy moduł został opracowany przez partnera z innego kraju oraz ma inny styl, dzięki czemu łatwiej będzie zrozumieć zagadnienia związane z różnicami kulturowymi.

Kończąc naukę:

Zrozumiesz, jak ważna jest komunikacja międzykulturowa

Poznasz znaczenie tożsamości kulturowej

Łatwo zidentyfikujesz różnice kulturowe

Wskażesz różnice w stylach komunikacji

Wskażesz najważniejsze wartości kulturowe uwzględniając różne zachowania

Uwzględnisz różnice kulturowe w interakcjach międzyludzkich

Ścieżka kursu

1: Świadomość kulturowa

Celem tego modułu jest przedstawienie zagadnienia świadomości kulturowej w miejscu pracy. W tym module uczestnicy zrozumieją w jaki sposób i dlaczego ważne jest podnoszenie świadomości międzykulturowej oraz jak wdrażać i zarządzać efektywną komunikacją międzykulturową.

2: Zrozumienie innych kultur

Celem tego modułu jest identyfikacja sposobów i metod zrozumienia kultury innej niż własna. W tym module uczestnicy dowiedzą się więcej na temat różnych kultur, poznają rolę tolerancji, zrozumieją i będą w stanie określić, dlaczego ludzie z różnych kultur mogą zachowywać się inaczej, a także zidentyfikują niuanse w normach i wartościach kulturowych oraz kluczowe czynniki i postawy kulturowe.

3: Stereotypy

Celem tego modułu jest przedstawienie zagadnienia stereotypów kulturowych, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Uczestnicy kursu zidentyfikują główne przyczyny stereotypów kulturowych i znajdą możliwe uprzedzenia kulturowe oraz przekonania, a także zrozumieją, czym jest stereotyp kulturowy i jak sobie z nim poradzić w miejscu pracy.

4: Komunikacja

Celem tego modułu jest przybliżenie zagadnienia komunikacji oraz problemów mogących mieć swoje źródło w różnicach w stylach komunikacji w miejscu pracy. Uczestnicy kursu zidentyfikują główne style komunikacji, określą swój styl komunikacji oraz nauczą się rozwiązywać problemy z nimi związane.

5: Praca zespołowa i integracja społeczna

Moduł poświęcony jest zagadnieniu pracy zespołowej i integracji społecznej w miejscu pracy. Uczestnik kursu zapozna się w nim m.in. z pojęciem inteligencji emocjonalnej oraz przykładowymi sposobami rozwiązywania problemów.

7: Style uczenia się

Moduł przedstawia wprowadzenie do stylów uczenia się, a także wyjaśnia jak kultura wpływa na style uczenia się pracowników.

8: Jakość pracy w organizacji

Celem modułu jest przedstawienie głównych elementów / cech pożądanych do posiadania przez pracowników w miejscu pracy. W module przedstawiono przykłady, w jaki sposób podnosić jakość w miejscu pracy, tak aby skutecznie i efektywnie pracować w organizacji wielokulturowej.

Kurs ukończony!

Gratulacje! Udało Ci się ukończyć kurs dotyczący ryzyka kulturowego w organizacji. Uzyskałeś wiedzę i kompetencje niezbędne do efektywnego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym .

Zaczynamy?

Kurs możesz realizować liniowo (moduł po module) lub rozpocząć od dowolnego modułu i dowolnej części. W każdej chwili możesz wrócić do wybranego modułu, aby powtórzyć zdobytą już wiedzę.
Życzymy powodzenia!
Zespół CULT_Risk