Select Page

Further Reading

Communication Skills

Polish Materials

współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym

PDF Document

komunikAcjA W śroDoWisku WielokulturoWym

PDF Document

Greek Materials

Επιχειρησιακή επικοινωνία στις σύγχρονες επιχειρήσεις, πτυχιακή εργασία Ελένη Μουλάκη και Καλλιόπη Μαγούλη, ΤΕΙ Κρήτης

PDF Document

Επικοινωνία και Σύγχρονη Επιχείρηση, πτυχιακή εργασία Αγγελική Παντελή και Κώστας Κασίμης, ΤΕΙ Μεσολογγίου

PDF Document

Latvian Materials

Apmācību kursa “Starpkultūru komunikācija” rokasgrāmata

PDF Document

Padomi veiksmīgai starpkultūru komunikācijai

Article

Italian Materials

La storia della comunicazione (link in inglese sbagliato)

Video

Il silbo gomero, una lingua basata sui fischi

Video

Gli stili comunicativi e la comunicazione interpersonale

Slides

Qual è il tuo stile comunicativo?

Article