Select Page

Further Reading

Qualities in the Workplace

Polish Materials

RADZENIE SOBIE PRZEZ HUMOR DLA RELACJI MIĘDZY STRESEM W PRACY A SATYSFAKCJĄ ZAWODOWĄ

PDF Document

Asertywnykierownik

PDF Document

Latvian Materials

Jebkurā profesijā noderīgas prasmes (soft skills)

PDF Document

Organizācijas vadība

PDF Document

Italian Materials

L’importanza dell’umorismo sul luogo di lavoro

PDF Document

Efficacia ed efficienza

Article

Esempi di efficienza ed efficacia aziendale

Article

Come migliorare l’efficienza aziendale in 5 punti

Article

Usare l’assertività per migliorare le relazioni professionali

Article