Zaznacz stronę

Zrozumienie innych kultur
Moduł 2 z 8

Przegląd modułu

Celem tego modułu jest identyfikacja sposobów i metod zrozumienia kultury innej niż własna.

Uczestnicy dowiedzą się, że w dzisiejszych czasach w miejscu pracy występują różne kultury oraz rolę tolerancji między ludźmi z różnych kultur; zrozumieją i będą w stanie określić, dlaczego ludzie z różnych kultur mogą zachowywać się inaczej, a także zidentyfikować niuanse w normach i wartościach kulturowych oraz kluczowe czynniki i postawy kulturowe.

Czas na ukończenie modułu: 4 godziny.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Różne kultury w miejscu pracy.
 2. Zrozumienie innych kultur i rola tolerancji.
 3. Jak kultura wpływa na różne czynniki w miejscu pracy?
 4. Test samooceny

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

2.1: Zrozumienie różnych kultur i rola tolerancji

2.2: Jak kultura wpływa na różne czynniki w miejscu pracy?

2.3: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • definiować rolę tolerancji pomiędzy osobami z różnych kultur,
 • wiedzieć, dlaczego ludzie z różnych kultur mogą różnie się zachowywać,
 • identyfikować różnice w zakresie norm i wartości kulturowych,
 • znać kluczowe czynniki i postawy kulturowe (tj. czas, przestrzeń, autorytet, ryzyko, zadania i relacje).

 

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • nakreślić rolę tolerancji pomiędzy osobami z różnych kultur,
 • ustalić, dlaczego ludzie z różnych kultur mogą zachowywać się inaczej,
 • analizować różnice norm i wartości kulturowych,
 • poddawać analizie kluczowe czynniki i postawy kulturowe (tj. czas, przestrzeń, autorytet, ryzyko, zadania i relacje).

 

Moduł 1: Świadomość kulturowa

Powrót do modułu 1

Moduł 3: Stereotypy

Przejdź do modułu 3
Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.