Επιλογή Σελίδας

Οι πιο δημοφιλείς κουλτούρες στην Ευρώπη

Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση

Ο χρήστης αντιμετωπίζει το θέμα Κουλτούρα της Ευρώπης. Στο τέλος θα πρέπει να απαντήσει σε ένα σύντομο κουίζ.

Κουλτούρα της Ευρώπης

Υλικό για μελέτη

Κουλτούρα της Ευρώπης

Συγγραφέας: CultureTrip

Προσωπική αντίδραση

t

Αναλογιστείτε πόσες κουλτούρες έχουμε στην Ευρώπη.

t

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουλτούρα αποτελείται από την ιστορία, τη θρησκεία, την παράδοση, την εκπαίδευση, την οικογένεια, ποια κουλτούρα στην Ευρώπη είναι καλύτερη από τις άλλες;

t

Παρατηρήστε ότι στο παρελθόν η Ευρώπη εξήγαγε πολιτισμό στον υπόλοιπο κόσμο. Πώς εξήγαγε τον πολιτισμό;

Μονάδα 1: Τι είναι διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Πηγαίνετε στη Μονάδα 1

Μονάδα 3: Οι πιο δημοφιλείς κουλτούρες στην Ευρώπη

Πηγαίνετε στη Μονάδα 3