Επιλογή Σελίδας

Πολιτισμικοί κίνδυνοι στον Οργανισμό την εποχή της Παγκοσμιοποίησης 5 ημέρες (40 ώρες)

Μάθετε να εκτιμάτε, να προσαρμόζεστε, να εργάζεστε ή να μαθαίνετε για διαφορετικές κουλτούρες, με αυτό το δωρεάν διαπολιτισμικό μάθημα επικοινωνίας.

Επισκόπηση του μαθήματος.

Είτε ασχολείστε με διεθνείς επιχειρήσεις ή εργάζεστε σε περιοχές με άλλη κουλτούρα, ή συναντάτε ταξιδεύοντας άλλους ανθρώπους, εργάζεστε σε μια πολυεθνική οργάνωση ή σπουδάζετε στο εξωτερικό, μπορείτε να επωφεληθείτε κατανοώντας καλύτερα τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

 

Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το μάθημα θα επικεντρωθεί στις βασικές αλλά σημαντικές έννοιες. Θα:

  • σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τη διαπολιτισμική πολυπλοκότητα,
  • καλλιεργήσετε την ευαισθητοποίησή σας για τη δική σας πολιτισμική ταυτότητα αλλά και των άλλων,
  • επισημάνετε μερικές αξιοσημείωτες παραλλαγές των μορφών επικοινωνίας και των πολιτισμικών αξιών,
  • σηματοδοτήσετε διαδρομές ώστε να οικοδομήσετε τη διαπολιτισμική σας ικανότητα.

Η κατανόηση και η εκτίμηση των πολιτισμικών διαφορών που θα κερδίσετε, θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τις νέες πολιτισμικές πρακτικές που μπαίνουν στη ζωή σας – είτε μέσω των μέσων ενημέρωσης ή μέσω διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων.

Με το τέλος του μαθήματος θα μπορείτε να …

Αναγνωρίσετε τη σημασία μάθησης για τη διαπολιτισμική επικοινωνία

Περιγράψετε τη σύνθεση και τη σημασία της πολιτισμικής σας ταυτότητας

Συγκρίνετε τις δικές σας πολιτισμικές υποθέσεις και των άλλων

Προσδιορίσετε τις πολιτισμικές διαφορές στις μορφές επικοινωνίας

Κατηγοριοποιήσετε κάποιες μεγάλες πολιτισμικές αξίες στις οποίες βασίζονται διαφορετικές συμπεριφορές

Εφαρμόσετε αυτά με αυτοπεποίθηση για προσαρμογή στις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις

Το ταξίδι στο μάθημα

1: Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισάγει μάνατζερ και εργαζόμενους σε θέματα σχετικά με τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.

3: Εργασία με Στερεότυπα

Αυτή η ενότητα καλύπτει τα πολιτισμικά στερεότυπα και την επιρροή τους σε ανθρώπους που εργάζονται σε πολυπολιτισμικούς οργανισμούς.

5: Ομαδική εργασία και κοινωνική ενσωμάτωση

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισάγει τους μάνατζερ και τους εργαζόμενους πολυπολιτισμικών οργανισμών στη σημασία της διαχείρισης αλλαγών, το ρόλο των συναισθημάτων και τις κύριες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων στο χώρο εργασίας.

6: Ηγεσία και Ιεραρχία

Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισάγει εργαζόμενους και μάνατζερ πολυπολιτισμικών οργανισμών στη σημασία ζητημάτων που σχετίζονται με την ηγεσία και την ιεραρχία, που επηρεάζουν την ποιότητα εργασίας.

7: Στυλ μάθησης

Η ενότητα παρουσιάζει τα κύρια στυλ μάθησης και την επίδρασή τους στη μάθηση ανάλογα με την κουλτούρα.

8: Ποιοτικές ικανότητες στο χώρο εργασίας

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις επιθυμητές ιδιότητες ποιότητας τόσο των εργαζομένων όσο και του ίδιου του εργασιακού χώρου. Παρουσιάζει παραδείγματα για αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Το μάθημα ολοκληρώθηκε!

Τώρα γνωρίζετε για τις πτυχές του πολιτισμικού κινδύνου στους πολυπολιτισμικούς οργανισμούς!

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Ξεκινήστε το ταξίδι σας από την αρχή προς το τέλος ή επιλέξτε το δικό σας μονοπάτι στο πρόγραμμα, καταγράφοντας την πρόοδό σας με τη λίστα ελέγχου πιο κάτω: