Select Page

Izplatītākās kultūras Eiropā

Starpkultūru izpratne

Lietotājs apgūs tēmu: Eiropas kultūra. Biegās viņš/viņa aizpildīs nelielu testu.

Eiropas kultūra

Papildus literatūra

Culture of Europe

Autors: CultureTrip

Sevis izvērtējums

t

Pārdomā, cik daudz kultūru mums ir Eiropā.

t

Ņemot vērā, ka kultūra ir veidota no vēstures, reliģijas, izglītības, ģimenes, kura Eiropas kultūra ir labāka par pārējām?

t

Ievērojiet, ka agrāk mēs eksportējām kultūru no Eiropas uz pārējo pasauli. Kā mēs eksportējām kultūru?

1. tēma: Kas ir starpkultūru izpratne

Pāriet uz 1. tēmu

3. tēma: Izplatītākās kultūras Eiropā

Pāriet uz 3. tēmu