Επιλογή Σελίδας

Καταλαβαίνοντας τις Διαφορετικές Κουλτούρες
Ενότητα 2 από 8

Επισκόπηση ενότητας

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσδιορίσει τρόπους και μεθόδους για την κατανόηση μιας κουλτούρας διαφορετικής από τη δική μας.

Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν σήμερα διαφορετικές κουλτούρες στο χώρο εργασίας και το ρόλο της ανοχής μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας. Θα κατανοήσουν γιατί άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά και θα προσδιορίσουν τις αποχρώσεις των πολιτισμικών κανόνων και αξιών και τους βασικούς πολιτισμικούς οδηγούς και συμπεριφορές.

Χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας: 4 ώρες.

Περιέχει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Διαφορετικές κουλτούρες στο χώρο εργασίας
 2. Ανοχή μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας
 3. Πώς η κουλτούρα επηρεάζει ορισμένους κρίσιμους παράγοντες στο χώρο εργασίας
 4. Τεστ αυτοαξιολόγησης

Βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν:

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Μελετήστε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Εξοικειωθείτε με τις προτεινόμενες πηγές μάθησης
 • Προετοιμάστε πρακτικές εργασίες
 • Συμπληρώστε ένα κουίζ μετά από κάθε μέρος
 • Αφήστε τα σχόλιά σας μετά από το μάθημα
 • Επαναλάβετε μερικά θέματα αν χρειαστεί
 • Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα

Μονάδες Ενότητας

2.1: Κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών και ο ρόλος της ανοχής

2.2: Πώς η κουλτούρα επηρεάζει ορισμένους κρίσιμους παράγοντες στο χώρο εργασίας

2.3: Τελικές Δραστηριότητες

Γνώσεις και Δεξιότητες

Γνώσεις

 • Να καθορίσουμε το ρόλο της ανοχής μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών
 • Να περιγράψουμε γιατί άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά
 • Να εντοπίσουμε αποχρώσεις σε πολιτισμικά πρότυπα και αξίες
 • Να βρούμε τους βασικούς πολιτισμικούς οδηγούς και στάσεις (χρόνος, χώρος, εξουσία, κίνδυνος, καθήκοντα και σχέσεις)

 

Δεξιότητες

 • Η περιγραφή του ρόλου της ανοχής μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών
 • Η ερμηνεία γιατί άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορούν να συμπεριφέρονται διαφορετικά
 • Η ανάλυση αποχρώσεων σε πολιτιστικά πρότυπα και αξίες
 • Η ανάλυση των βασικών πολιτισμικών οδηγών και στάσεων (δηλαδή χρόνου, χώρου, εξουσίας, κινδύνου, καθηκόντων και σχέσεων)

 

Ενότητα 1: Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση

Πηγαίνετε στην Ενότητα 1

Ενότητα 3: Στερεότυπα και Πολιτισμικές Γενικεύσεις

Πηγαίνετε στην Ενότητα 3

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + “Πολιτισμικοί κίνδυνοι στον Οργανισμό την εποχή της Παγκοσμιοποίησης – Δεξιότητες έναντι της πραγματικότητας ” (αριθ. 2018-1-PL01-KA204-051056). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.