Select Page

Izprast dažādas kultūras

Moduļa pārskats

Moduļa mērķis ir identificēt veidus un metodes, kā izprast citas, atšķirīgas kultūras.

Dalībnieki uzzinās, ka mūsdienās darba vidē eksistē dažādas kultūras un identificēs tolerances lomu starp dažādu kultūru pārstāvjiem; viņi sapratīs un spēs definēt, kādēļ cilvēki no dažādām kultūrām var uzvesties atšķirīgi, identificēs kultūras normu un vērtību nianses, galvenos kultūras nesējus un attieksmes.

Laiks moduļa apguvei: 4 stundas

Modulī apskatītas sekojošas tēmas:

 1. Dažādas kultūras darbavietā
 2. Tolerance starp cilvēkiem no dažādām kultūrām
 3. Kā kultūra ietekmē dažādus svarīgus faktorus darbavietā
 4. Paša izvērtējuma tests

Uzdevumi, kas jāizpilda:

Lai pabeigtu moduli, jāizpilda sekojoši uzdevumi:

 • Apgūsti tēmas piedāvātajā secībā
 • Iepazīsties ar piedāvātajiem mācību materiāliem
 • Izpildi praktiskos uzdevumus
 • Sniedz savu izvērtējumu par moduli
 • Pārskati tēmas, ja nepieciešams
 • Pārej uz nākamo moduli

Moduļa tēmas

2.1: Izprast dažādas kultūras un tolerances lomu

2.2: Kā kultūra ietekmē dažādus svarīgus faktorus darbavietā

2.3: Noslēguma aktivitātes

Zināšanas un prasmes

Zināšanas

 • definēt tolerances lomu starp dažādu kultūru pārstāvjiem
 • raksturot, kāpēc cilvēki no dažādām kultūrām uzvedās atšķirīgi
 • identificēt kultūras normu un vērtību nianses
 • identificēt galvenos kultūras nesējus un attieksmes (laiks, telpa, autoritāte, risks, uzdevumi, attiecības)

Prasmes 

 • ieskicēt tolerances lomu starp dažādu kultūru pārstāvjiem
 • noteikt, kāpēc cilvēki no dažādām kultūrām uzvedas atšķirīgi
 • analizēt kultūras normu un vērtību nianses
 • analizēt galvenos kultūras nesējus un attieksmes (laiku, telpu, autoritāti, riskus, uzdevumus un attiecības)

1. modulis: Starpkultūru izpratne

Pāriet uz 1. moduli

3. modulis: stereotipi un kultūras vispārinājumi

Pāriet uz 3. moduli
Projekts ir finansēts no Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte” (Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056), Eiropas Komisija neatbild par saturu, kas atspoguļo tikai satura autoru viedokli, Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu ietvertās informācijas izmantošanu.