Select Page

Further Reading

Cross-Cultural Awareness

Polish Materials

WPŁYW RÓŻNIC KULTUROWYCH NA ROZWÓJ ORGANIZACJI

PDF Document

Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji

PDF Document

Greek Materials

Εκπαιδευτικές διαστάσεις πολυπολιτισμικής προσαρμογής στις διεθνείς επιχειρήσεις, Διπλωματική εργασία Παναγιώτη Μαράκου, Πανεπιστήμιο Πειραιά

PDF Document

Latvian Materials

Starpkultūru saskarsme

PDF Document

Italian Materials

La competenza e la sensibilità culturale

Article

Lo sviluppo della sensibilità interculturale

Article

La formazione interculturale nelle aziende italiane

PDF Document

I vantaggi della multiculturalità sul luogo di lavoro

Article

Affrontare la diversità culturale nel posto di lavoro per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro

Article

Cos’è lo shock culturale?

Article

L’influenza culturale

Article

5 aspetti della competenza interculturale sul luogo di lavoro

Article