Zaznacz stronę

Literatura uzupełniająca

Świadomość kulturowa

Materiały w języku polskim

WPŁYW RÓŻNIC KULTUROWYCH NA ROZWÓJ ORGANIZACJI

PDF Document

Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji

PDF Document

Materiały w języku greckim

Εκπαιδευτικές διαστάσεις πολυπολιτισμικής προσαρμογής στις διεθνείς επιχειρήσεις, Διπλωματική εργασία Παναγιώτη Μαράκου, Πανεπιστήμιο Πειραιά

PDF Document

Materiały w języku łotewskim

Starpkultūru saskarsme

PDF Document

Materiały w języku włoskim

La competenza e la sensibilità culturale

Article

Lo sviluppo della sensibilità interculturale

Article

La formazione interculturale nelle aziende italiane

PDF Document

I vantaggi della multiculturalità sul luogo di lavoro

Article

Affrontare la diversità culturale nel posto di lavoro per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro

Article

Cos’è lo shock culturale?

Article

L’influenza culturale

Article

5 aspetti della competenza interculturale sul luogo di lavoro

Article