Select Page

Darbs ar stereotipiem

Moduļa pārskats

Moduļa mērķis ir iepazīstināt ar kultūras stereotipiem un vispārinājumiem gan darbavietas darbiniekus, gan vadītājus. Dalībnieks iegūs zināšanas un prasmes par kultūras stereotipiem un to ietekmi uz cilvēkiem, kuri strādā multikulturālās organizācijās.

Moduļa tēmas

3.1: Kultūras stereotipu identificēšana

3.2: Kultūras stereotipi darbavietā

3.3: Noslēguma aktivitātes

Zināšanas un prasmes

Zināšanas

  • “Kultūras stereotipu” definēšana
  • Galvenie kultūras stereotipu cēloņi
  • Raksturot kultūras stereotipu ietekmi uz cilvēkiem, kuri strādā multikulturālā organizācijā un viņu darba efektivitāti
  • Saredzēt iespējamos kultūras aizspriedumus

Prasmes

  • atšķirt terminu “kultūras stereotipi”
  • analizēt galvenos kultūras stereotipu cēloņus
  • analizēt kultūras stereotipu ietekmi uz cilvēkiem, kuri strādā multikulturālā organizācijā un viņu darba efektivitāti
  • Noteikt iespējamos kultūras aizspriedumus

2. modulis: Izprast dažādas kultūras

Pāriet uz 2. moduli

4. modulis: Komunikācijas prasmes

Pāriet  uz 4. moduli
Projekts ir finansēts no Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte” (Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056), Eiropas Komisija neatbild par saturu, kas atspoguļo tikai satura autoru viedokli, Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu ietvertās informācijas izmantošanu.