Select Page

Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās 5 dienas (40 stundas)

Apgūsti novērtēt, pielāgoties un strādāt vai studēt dažādās kultūrās, izmantojot šo bezmaksas tiešsaistes starpkultūru saziņas kursu.

Kursa pārskats

Neatkarīgi no tā, vai jūs iesaistāties pārrobežu vai citu kultūras reģionu uzņēmējdarbībā, satiekaties ar citiem cilvēkiem, strādājiet 
daudzveidīgā, globālā organizācijā vai studējiet ārzemēs, jūs varat gūt labumu no labākas starpkultūru komunikācijas izpratnes.

Papildus informācija

Šajā kursā uzsvars būs uz pamata, bet svarīgiem konceptiem. Kurss palīdzēs tev:

  • labāk izprast starpkultūru kompleksitāti;
  • veicināt izpratni par paša un citu cilvēku kultūras identitātēm;
  • izcelt nozīmīgas komunikāciju stilu un kultūras vērtību variācijas;
  • pavērt ceļu uz starpkultūru kompetences veidošanu un nostiprināšanu;

Iegūtā izpratne par kultūru atšķirībām, palīdzēs tev pielāgoties jaunajām kultūras praksēm, kas lēnām ienāk tavā dzīvē caur medijiem vai citām starppersonu mijiedarbības formām.

Tu mācīsies kopā ar Šanhajas starptautisko studiju universitāti, kas, kopš tās dibināšanas 1949.gadā, ir kļuvusi par līderi valodu un kultūru pasniegšanā.

Apgūstot kursu, tu spēsi…

Identificēt starpkultūru komunikācijas apguves nozīmīgumu

Raksturot savu kultūras identitāšu veidošanos un nozīmi

Salīdzināt savas un citu kultūru pieņēmumus.

Identificēt kultūras variācijas komunkācijas stilos.

Klasificēt lielākās kultūru vērtības, izceļot dažādas uzvedības.

Pielietot iegūto informāciju starpkultūru mijiedarbībā.

Kursa ceļš

3: Darbs ar stereotipiem

Modulis informē par kultūras stereotipiem un to ietekmi uz cilvēkiem, kuri strādā multikulturālā organizācijā.

5: Komandas darbs un sociālā integrācija

Moduļa mērķis ir iepazīstināt vadītājus un citus darbiniekus ar pārmaiņu vadības nozīmīgumu, emociju lomu un galvenajām problēmu risināšanas stratēģijām darbavietā.

6: Līderība un hierarhija

Modeļa mērķis ir iepazīstināt vadītājus un citus multikulturālu organizāciju darbiniekus ar līderības un hierarhijas radītajām problēmām, un kā tās ietekmē darba kvalitāti.

7: Mācību stili

A short sentence is required to give a brief overall description of the module’s content.

8: Kvalitātes darbavietā

Moduļa mērķis ir iepazīstināt ar vēlamajām darbinieka un darbavietas kvalitātēm. Tu iepazīsies ar veidiem, kā attīstīt šīs kvalitātes un padarīt multikulturālu organizāciju efektīvāku un produktīvāku.

Kurss pabeigts!

Tagad tu esi ieguvis zināšanas par kultūras risku aspektiem multikulturālās organizācijās!

Vai esi gatavs sākt kursu?

Sāc savu mācību ceļu no sākuma līdz beigām, vai izvēlies pats savu ceļu, sekojot līdzi savam progresam (izmanto dokumentu sarakstu zemāk).