Select Page

Kultūras un mācību stili

Mācību stili

Šajā tēmā tiek aplūkotas attiecības starp kultūrām un mācību stiliem. Jūs aplūkosiet kā kultūras un radošuma elementi ietekmē jūsu paša un citu informācijas apstrādes procesu un mācību procesu. Video materiāls un jautājumu pārbaudīs jūsu zināšanas par moduļa saturu.

Kultūras un mācību stili

Papildus literatūra

How Culture Affects Teaching and Learning

Autors: Glen & Grace Doris

Papildus materiāli

Synthesis of the Dunn and Dunn Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So What?

Autors: Dunn, R. & Griggs, S. (Eds.) (2003)

Radošums un mācības

Papildus literatūra

Intelligence Cannot be Defined by Exams

Autors: Peter Tait, The Telegraph

Changing Education Paradigms

Autors: RSA Animate and Sir Ken Robinson

Papildus materiāli

Small Arcs of Larger Circles: Framing Through Other Patterns

Autors: Bateson, N. (2016)

Out of Our Minds: Learning to be Creative

Autors: Robinson, K. (2001)

Mācību stila izvēles (Kinētiskā, Vizuālā, Audiālā). Video tests

Sevis izvērtējums

t

Kā Jūs vērtētu savu kultūru, domājot par plaša un šaura konteksta kultūrām? Padomājiet, kāda veida informācijas apstrāde tiek veicināta dažādās kultūrās Jūsu valstī? Vai tas sakrīt ar Jūsu mācību stilu?

t

Vai, ceļojot vai tiekoties ar cilvēkiem no dažādām valstīm, esat novērojis kādas kultūras atšķirības mācību stilos? Kā jums būtu jāpielāgojas, strādājot ar cilvēku no cita kultūras konteksta (šaura vai plaša)?

t

Kā Jūsu valstī tiek veicināts radošums? Padomājiet par radošajām mācību pieejām, kas Jūsu pieredzē ir un nav darbojušās.

1. Tēma: Ievads mācību stilos

Pāriet uz 1. tēmu

3. tēma: Mācību stili organizācijā

Pāriet uz 3. tēmu