Select Page

Izprast dažādas kultūras un tolerances loma

Izprast dažādas kultūras

Tēmā tiek piedāvāts izprast, kāpēc darbavietā ir vairākas kultūras un kā darbojas iecietība no dažādu kultūru skatu punkta.

Dažādas kultūras darbavietā

Papildus literatūra

The Economic and Social aspect of Migration

Autors: OECD

Tolerance starp cilvēkiem no dažādām kultūrām

Papildus literatūra

Multicultural policies in Western Democracies

Autors: Queens University

Sevis izvērtējums

t

Padomā, kādi varētu būt iemesli, kāpēc daudzas organizācijas Eiropā ir multikulturālas.

t

Padomājiet par pasākumiem, kas tiek veikti Eiropā, atbalstot multikulturālismu.

t

Kā tu vērtētu pagātnes un tagadnes migrāciju?

t

Vai tu esi pieredzējis toleranci darbavietā starp cilvēkiem, kas nāk no dažādām kultūrām?

2. tēma: Kā kultūra ietekmē dažādus svarīgus faktorus darbavietā

Pāriet uz 2. tēmu