Select Page

Starpkultūru izpratne

Moduļa pārskats

Moduļa mērķis ir iepazīstināt vadītājus un citus darbiniekus ar starpkultūru izpratni. Dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes par kultūru un kultūru izpratni, kultūru atšķirībām, indivīdu un sabiedrību.

Moduļa nodaļas

1.1: Kas ir starpkultūru izpratne?

1.2: Izplatītākās kultūras Eiropā

1.3: Galvenās atšķirības starp kultūrām

1.4: Noslēguma aktivitātes

Zināšanas un prasmes

Zināšanas

  • Zināt terminus “kultūra”, “kultūras izpratne”, “kultūras jutīgums” un “kultūršoks”
  • Definēt kultūras dažādību Eiropā
  • Izskaidrot kultūras pamata elementus
  • Identificēt kultūras un personīgo daudzveidību

Prasmes

  • Atpazīt konceptus “kultūra”, “kultūras izpratne”, “kultūras jutīgums” un “kultūršoks”
  • Ilustrēt izplatītākās kultūras Eiropā
  • Analizēt galvenās atšķirības starp savu un citām kultūrām
  • Kategorizēt kultūru atšķirības sabiedrībā un kultūru atšķirības starp indivīdiem (gadījumi)

2. modulis: Izprast dažādas kultūras

Pāriet uz 2. moduli
Projekts ir finansēts no Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte” (Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056), Eiropas Komisija neatbild par saturu, kas atspoguļo tikai satura autoru viedokli, Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu ietvertās informācijas izmantošanu.