Select Page

Atšķirības starp verbālo un neverbālo komunikāciju dažādās kultūrās

Komunikācijas prasmes

Šajā tēmā multikulturālu organizāciju vadītāji un darbinieki spēs identificēt (caur dažādiem piemēriem) atšķirības starp verbālo un neverbālo komunikāciju starp cilvēkiem no dažādām kultūrām, kā arī kultūras radītas barjeras komunikācijā

Atšķirības starp verbālo un neverbālo komunikāciju dažādās kultūrās

Komunikācijas kultūras barjeras

Papildus literatūra

Communication Barriers

Autors: Usha Kumbakonam

Sevis izvērtējums

t

Vai esi ievērojis neverbālo komunikāciju savā darbavietā? Vai tā atšķiras starp dažādu kultūru pārstāvjiem?

t

Raksturo komunikācijas barjeras.

t

Padomā par pēdējo reizi, kad tu esi pamanījis verbālās vai neverbālās komunikācijas atšķirības starp dažādu kultūru pārstāvjiem.

1. tēma: Kādi ir galvenie komunikācijas stili?

Pāriet uz 1. tēmu

3. tēma: Noslēguma aktivitātes

Pāriet uz 3.tēmu