Select Page

Galvenās kultūru atšķirības

Starpkultūru izpratne

Lietotājs apgūs galvenās atšķirības starp vispārējo un individuālo kultūru. Beigās viņš/viņa aizpildīs nelielu testu.

Atšķirības starp kultūrām un indivīdiem

Papildus literatūra

Workplace Cultural Competence 7 Essentials

Autors: Diversity Resources

Country Culture Guides

Autors: Commisceo Global

Sevis izvērtējums

t

Kādi trīs galvenie elementi raksturo tavu kultūru?

t

Padomā par personu savā darbavietā, kas nāk no citas kultūras. Kas ir tie aspekti, kas viņā atšķiras no tavas kultūras?

t

Vai tu, kā indivīds, atbilsti visiem savas kultūras pamata raksturojumiem? Vai ir kādi raksturojumi, kas tev neatbilst?

2. tēma: Izplatītākās kultūras Eiropā

Pāriet uz 2. tēmu

4. tēma: Noslēguma aktivitātes

Pāriet uz 4. tēmu