Zaznacz stronę

Główne różnice pomiędzy kulturami

Świadomość kulturowa

W tej części przedstawiono główne różnice pomiędzy kulturami, zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i całych społeczeństw. Na końcu modułu znajduje się krótki quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę zdobytą podczas nauki.

Różnice między kulturami i jednostkami

Dodatkowe materiały

„Kompetencje kulturowe w miejscu pracy. 7 podstawowych elementów" (tekst w j.ang.: "Workplace Cultural Competence 7 Essentials")

Autor: Diversity Resources

"Przewodnik po kulturach różnych państw" (tekst w j. ang.: "Country Culture Guides")

Autor: Commisceo Global

Autorefleksja

t

Pomyśl o 3 elementach, które charakteryzują twoją kulturę.

t

Pomyśl o osobie pochodzącej z innej kultury w twoim miejscu pracy. Czym różni się od Ciebie?

t

Czy utożsamiasz się ze wszystkimi podstawowymi elementami swojej kultury czy różnisz się w niektórych?

Część 2: Najpopularniejsze typy kultur w Europie

Powrót do części 2

Część 4: Podsumowanie

Przejdź do części 4