Zaznacz stronę

Praca ze Stereotypami
Moduł 3 z 8

Przegląd modułu

Celem tego modułu jest przedstawienie kadrze zarządzającej oraz pracownikom stereotypów kulturowych, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje na temat stereotypów kulturowych oraz ich wpływu na osoby pracujące w organizacjach wielokulturowych.

Uczestnicy zidentyfikują główne przyczyny stereotypów kulturowych i znajdą możliwe uprzedzenia kulturowe oraz przekonania. W tym module uczestnicy zrozumieją, czym jest stereotyp kulturowy i jak sobie z nim poradzić w miejscu pracy.

Czas na ukończenie modułu: 5 godzin.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Stereotypy kulturowe i powiązane z nimi zagrożenia.
 2. Różne stereotypy kulturowe.
 3. Czynniki stereotypów kulturowych.
 4. Wpływ stereotypów i uprzedzeń kulturowych na organizacje wielokulturowe.
 5. Test samooceny

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

3.1: Identyfikacja stereotypów kulturowych

3.2: Stereotypy kulturowe w miejscu pracy

3.3: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • znać pojęcie „stereotyp kulturowy”,
 • potrafić wymienić główne przyczyny stereotypów kulturowych,
 • umieć opisać wpływ stereotypów kulturowych na osoby pracujące
  w organizacji wielokulturowej i skuteczność ich pracy,
 • znać możliwe uprzedzenia kulturowe i przekonania.

 

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • wyjaśnić pojęcie „stereotyp kulturowy”,
 • analizować główne przyczyny stereotypów kulturowych,
 • analizować wpływ stereotypów kulturowych na osoby pracujące
  w organizacji wielokulturowej i skuteczność ich pracy
  ,
 • opisać możliwe uprzedzenia kulturowe i przekonania.

 

Moduł 2: Zrozumienie innych kultur

Powrót do modułu 2

Moduł 4: Komunikacja

Przejdź do modułu 4
Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.