Zaznacz stronę

Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach

Komunikacja

W tej części przedstawiono główne różnice w komunikacji webralnej i niewerbalnej, które są widoczne w środowisku wielokulturowym, ryzyka związane z tymi różnicami oraz bariery kulturowe w komunikacji. Na końcu modułu znajduje się krótki quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę zdobytą podczas nauki.

Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach

Bariery kulturowe w komunikacji

Dodatkowe materiały

"Bariery w komunikacji" (tekst w j. ang.: "Communication Barriers")

Autor: Usha Kumbakonam

Autorefleksja

t

Czy w Twoim miejscu pracy można zauważyć różnice w komunikacji niewerbalnej?

t

Zastanów się, jakie bariery komunikacyjne spotykasz w swoim miejscu pracy.

t

Przypomnij sobie czy kiedykolwiek udało Ci się zauważyć różnice w komunikacji werbalnej lub niewerbalnej między osobami z innych kultur niż Twoja.

Część 1: Jakie są główne style komunikacji?

Przejdź do części 1

Część 3: Podsumowanie

Przejdź do części 3