Zaznacz stronę

Świadomość kulturowa
Moduł 1 z 8

Przegląd modułu

Celem modułu jest przedstawienie kadrze zarządzającej oraz pracownikom zagadnienia świadomości kulturowej w miejscu pracy. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje w zakresie kultury i świadomości kulturowej oraz różnic kulturowych indywidualnych osób i całych społeczeństw.

Uczestnicy zidentyfikują główne bariery w rozwoju świadomości kulturowej oraz zdobędą kompetencje niezbędne do przezwyciężenia uprzedzeń związanych z różnorodnością. W tym module uczestnicy zrozumieją w jaki sposób i dlaczego ważne jest podnoszenie świadomości międzykulturowej w miejscu pracy oraz jak wdrażać i zarządzać efektywną komunikacją międzykulturową.

Czas na ukończenie modułu: 5 godzin.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Kultura, świadomość międzykulturowa, wrażliwość kulturowa i szok kulturowy.
 2. Przedstawienie najpopularniejszych kultur.
 3. Strategie przezwyciężania różnic.
 4. Kultura jednostki a kultura społeczeństwa.
 5. Test samooceny

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

1.1: Czym jest świadomość kulturowa?

1.2: Najpopularniejsze typy kultur w Europie

1.3: Główne różnice pomiędzy kulturami

1.4: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • znać pojęcia: „kultura”, „świadomość kulturowa”, „wrażliwość kulturowa” i „szok kulturowy”,
 • identyfikować różnorodność kulturową w Europie,
 • identyfikować różnorodność kulturową jednostki i społeczeństwa,
 • identyfikować różnice między kulturami.

 

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • wyjaśnić pojęcia: „kultura”, „świadomość kulturowa”, „wrażliwość kulturowa” i „szok kulturowy”,
 • zilustrować najpopularniejsze kultury występujące w Europie,
 • odróżnić różnice kulturowymi społeczeństwa od różnic poszczególnych jednostek,
 • poddać analizie główne różnice między kulturą własną a kulturą innych osób.

 

Moduł 2: Zrozumienie innych kultur

Przejdź do modułu 2
Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.