Zaznacz stronę

Kultura a style uczenia się

Style uczenia się

Ta część rozważa związek między kulturą a stylami uczenia się. Skłania do zastanowienia się nad wpływami kulturowymi i twórczymi, które wpływają na przetwarzanie informacji oraz uczenie się Ciebie i innych.

Kultura a style uczenia się

Dodatkowe materiały

"Jak kultura wpływa na nauczanie i uczenie się" (tekst w j. ang.: "How Culture Affects Teaching and Learning")

Autorzy: Glen i Grace Doris

Dowiedz się więcej

"Synteza badań modelu uczenia się w stylu Dunna i Dunna: kto, co, kiedy, gdzie i tak dalej?" (tekst w j. ang.: "Synthesis of the Dunn and Dunn Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So What?")

Autorzy: Dunn R., Griggs S. (Eds.) (2003)

Kreatywność i uczenie się

Dodatkowe materiały

"Inteligencja nie może być definiowana przez egzaminy" (tekst w j. ang.: "Intelligence Cannot be Defined by Exams")

Autor: Peter Tait, The Telegraph

"Zmiana paradygmatów edukacji" (wideo w j. ang.: "Changing Education Paradigms")

Autor: RSA Animate, Sir Ken Robinson

Dowiedz się więcej

"Małe łuki większych kół: kadrowanie przez inne wzory" (tekst w j. ang.: "Small Arcs of Larger Circles: Framing Through Other Patterns")

Autor: Bateson, N. (2016)

"Out of Our Minds: Nauka kreatywności" (tekst w j. ang.: "Out of Our Minds: Learning to be Creative")

Autor: Robinson, K. (2001)

Autorefleksja

t

Jak oceniasz swoją kulturę w porównaniu z kulturami o wysokim i niskim kontekście? Zastanów się, jaki rodzaj przetwarzania informacji jest promowany w różnych kulturach, których doświadczyłeś w swoim kraju. Czy odzwierciedlają Twój preferowany styl uczenia się?

t

Czy zauważasz jakieś różnice kulturowe w stylach uczenia się podczas podróży lub spotkań z ludźmi z różnych krajów? Jak możesz się dostosować, pracując z kimś z pochodzącym z innego kręgu kulturowego?

t

Jak promowana jest kreatywność w Twojej kulturze? Zastanów się nad kreatywnymi podejściami do nauki, które sprawdziły się dla Ciebie lub nie.

Część 1: Wprowadzenie do stylów uczenia się

Powrót do części 1

Część 3: Style uczenia sie w organizacji

Przejdź do części 3