Zaznacz stronę

Samoocena

Świadomość kulturowa

W tej części uczestnik kursu ma możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji zdobytych w module.

Sprawdź swoją wiedzę

Część 3: Główne różnice pomiędzy kulturami

Powrót do części 3

Moduł 2: Zrozumienie innych kultur

Przejdź do modułu 2