Zaznacz stronę

Stereotypy kulturowe w miejscu pracy

Stereotypy

Ta część zawiera przegląd wpływu stereotypów kulturowych na osoby pracujące w organizacji wielokulturowej oraz na skuteczność ich pracy. Wspiera uczestnika kursu w wykrywaniu możliwych uprzedzeń kulturowych, przekonań i stereotypów.

Wpływ stereotypów i uprzedzeń kulturowych na organizacje wielokulturowe

Dodatkowe materiały

"Rola stereotypów w zróżnicowanym kulturowo międzynarodowym środowisku biznesowym" (tekst w j. ang.: "The Role of Stereotyping in a Culturally Diverse International Business Environment")

Autorzy: Romana Korez-Vide, Milan Jurse

"Różnice kulturowe w społeczeństwie w poszczególnych krajach" (tekst w j. ang.: "Cultural Differences in Society per Country")

Autor: Commisceo Global Consulting

Autorefleksja

t

Rozważając Model Treści Stereotypu, w jaki sposób stereotypy kulturowe mogą prowadzić do wyeksploatowania pracownika?

t

Jakie stereotypy zauważasz w swoim miejscu pracy? Zastanów się, w jaki sposób te stereotypy mogą wpływać na Ciebie lub Twoich współpracowników.

t

Zastanów się, czy niektórzy ludzie wolą osoby podobne do siebie. Jeśli tak, jakie mogą być tego zalety, a jakie wady? Jak może to prowadzić do wytworzenia stereotypów?

Część 1: Identyfikacja stereotypów kulturowych

Powrót do części 1

Część 3: Podsumowanie

Przejdź do części 3