Zaznacz stronę

Literatura uzupełniająca

Cechy w miejscu pracy

Materiały w języku polskim

RADZENIE SOBIE PRZEZ HUMOR DLA RELACJI MIĘDZY STRESEM W PRACY A SATYSFAKCJĄ ZAWODOWĄ

PDF Document

Asertywnykierownik

PDF Document

Materiały w języku łotewskim

Jebkurā profesijā noderīgas prasmes (soft skills)

PDF Document

Organizācijas vadība

PDF Document

Materiały w języku włoskim

L’importanza dell’umorismo sul luogo di lavoro

PDF Document

Efficacia ed efficienza

Article

Esempi di efficienza ed efficacia aziendale

Article

Come migliorare l’efficienza aziendale in 5 punti

Article

Usare l’assertività per migliorare le relazioni professionali

Article