Zaznacz stronę

Cechy w miejscu pracy
Moduł 8 z 8

Przegląd modułu

Moduł zawiera podstawowe informacje o najbardziej pożądanych cechach pracowników oraz samego miejsca pracy, które są niezbędne do poprawy efektywności organizacji.

Czas na ukończenie modułu: 5 godzin.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Cechy w miejscu pracy.
 2. Końcowy test oceny wiedzy.
 3. Test samooceny.

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

 

8.1: Cechy w miejscu pracy

8.2: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

 

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • definiować pojęcie „asertywności” jako istotnej cechy w miejscu pracy,
 • identyfikować rolę humoru, jako ważnego elementu wspierania efektywności w miejscu pracy,
 • identyfikować inne inne czynniki, takie jak punktualność, precyzja i wydajność, które mogą zapewnić wydajną pracę.

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • zastosować asertywność, jako istotną cechę w miejscu pracy,
 • wykorzystać rolę humoru, jako ważnego elementu wspierania efektywności w miejscu pracy,
 • użyć inne inne czynniki, takie jak punktualność, precyzja i wydajność,
  w celu zapewnieniać wydajnej pracy.

Moduł 7: Style uczenia się

Powrót do modułu 7

Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.