Zaznacz stronę

Wprowadzanie zmian w organizacjach wielokulturowych

Przywództwo i hierarchia

Treści modułu dotyczą wprowadzania zmian w organizacji wielokulturowej. Zapoznasz się ze zmianami, które mogą być wdrożone w organizacji w celu usprawnienia jej działania. Ćwiczenia i gry wzbogaca Twoją wiedzę w tym temacie.

Wprowadzanie zmian w organizacjach wielokulturowych

Dodatkowe materiały

"Różnorodność i włączenie społeczne wśród weteranów" (tekst w j. ang.: "Diversity and Inclusion in the VA Workforce")

Autor: Georgia Coffey (U.S. Department of Veteran’s Affairs)

"Zachowanie organizacyjne: kultura organizacyjna" (tekst w j. ang.: "Organisational Behaviour: Organisational Culture")

Autorzy: McShane, Olekalns, Travaglione (McGraw-Hill Australia Pty Ltd)

"Wielokulturowość i integracja kulturowa w miejscu pracy" (tekst w j. ang.: "Multiculturalism and Cultural Integration at the Workplace")

Autor: Aseel Badran (AIESEC)

"Jak dzielić obowiązki pomiędzy pracownikami" (tekst w j. ang.: "How do Divide Employees Responsibilities")

Autor: Shelley Frost (Chron.com)

Autorefleksja

t

Pomyśl o przykładach dobrych praktyk wspierających rozwój organizacji wielokulturowej. Czy praktyki te są również stosowane w Twoim miejscu pracy?

t

Jakie są mocne strony Twojej organizacji? Jakie czynniki można poprawić i jak możesz przyczynić się do tej poprawy?

t

Przy wprowadzaniu zmian w organizacji podział obowiązków jest bardzo ważny. Jak to się robi w Twojej organizacji?

Część 3: Hierarchia i relacje w organizacjach wielokulturowych

Powrót do części 3

Część 5: Podsumowanie

Przejdź do części 5