Zaznacz stronę

Cechy w miejscu pracy

Cechy w miejscu pracy

Moduł zawiera podstawowe informacje o najbardziej pożądanych cechach pracowników oraz samego miejsca pracy, które sa niezbędne do poprawy efektywności organizacji.

Pożądane cechy dobrego miejsca pracy

Dodatkowe materiały

"Studium przypadku: Czy to dokuczanie czy nękanie?" (tekst w j. ang.: "Case Study: Is it Teasing or Harassment?")

Autorzy: Dianne Bevelander, Jacqueline Nolan, Michael Page (Harvard Business Review)

Pożądane cechy dobrego pracownika w organizacjach wielokulturowych

Poprawa cech w miejscu pracy

Dodatkowe materiały

"Proces efektywności i wydajności" (tekst w j. ang.: "Process Effectiveness and Efficiency")

Autor: Pretesh Biswas (APB Consultant)

"5 strategii poprawy efektywności organizacyjnej" (tekst w j. ang.: "5 Strategies to Improve Organisational Effectiveness")

Autor: Central Christian College of Kansas

"Asertywność: 15 przykładów ustalania celów wydajności" (tekst w j. ang.: "Assertiveness: 15 Examples for Setting Performance Goals")

Autor: Employeepedia

Autorefleksja

t

Teraz, gdy znasz pojęcia wydajności i skuteczności, zastanów się nad różnicą między nimi.

t

Zastanów się, w jaki sposób możesz przyczynić się do zwiększenia wydajności swojej organizacji. Czy Twoja organizacja podjęła jakieś kroki w celu zwiększenia wydajności?

t

Wiesz już dlaczego asertywność jest ważna w organizacji wielokulturowej. Zastanów się, czy Ty lub twoi współpracownicy jesteście asertywni i co możecie zrobić, aby ją poprawić.

Część 2: Podsumowanie

Przejdź do części 2