Zaznacz stronę

Hierarchia i relacje w organizacjach wielokulturowych

Przywództwo i hierarchia

Ta część poświęcona jest hierarchii i relacjom, jakie mogą występować w organizacji wielokulturowej oraz metodom zarządzania wielokulturowym zespołem.

Relacje międzyludzkie w organizacji wielokulturowej

Dodatkowe materiały

"Znaczenie relacji międzyludzkich w miejscu pracy" (tekst w j. ang.: "The Importance of Human Relations in the Workplace")

Autor: Matt Petryni (Chron.com)

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Dodatkowe materiały

"Globalizacja i zarządzanie wielokulturowe" (tekst w j. ang.: "Globalization and Multicultural Management")

Autor: Susan Vonsild (Interlink)

"10 rodzajów stylów zarządzania dla skutecznego przywództwa" (tekst w j. ang.: "10 Types Of Management Styles For Effective Leadership")

Autor: Sling

Jak zarządzać wielokulturowym miejscem pracy" (tekst w j. ang.: "How to Manage a Multicultural Workplace")

Autor: Mélanie Rostagnat (welcometothejungle.com)

Autorefleksja

t

Pomyśl o relacjach między pracownikami w Twojej organizacji. Czy okazujesz emocje? Czy inni okazują emocje?

t

Zastanów się, jak zarządzana jest Twoja organizacja. Czy różnice kulturowe pracowników są uwzględniane w stylu zarządzania? Jak myślisz, co można zrobić, aby to poprawić?

t

Każda organizacja ma swój własny styl zarządzania. Czy spotkałeś się ze stylem zarządzania, który Twoim zdaniem jest lepszy i który mógłby zostać wdrożony w Twojej organizacji? Albo ze stylem, który pogorszyłby relacje w Twojej organizacji?

Część 2: Różnorodność kulturowa w organizacjach wielokulturowych

Przejdź do części 2

Część 4: Wprowadzanie zmian w organizacjach wielokulturowych

Przejdź do części 4