Zaznacz stronę

Jakie są główne style komunikacji?

Komunikacja

W tej części przedstawiono wprowadzenie do zagadnienia komunikacji oraz opisano główne style komunikacji w organizacji wielokulturowej. Na końcu modułu znajduje się krótki quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę zdobytą podczas nauki.

Metody komunikacji

Filmy

"Ewolucja komunikacji - od epoki kamienia do współczesności" (tekst w j. ang.: "Evolution of Communication - Stone Age to Modern Age")

Autor: PBS NewsHour

"Wymierający język gwizdany" (film w j. ang.: "A Dying Whistle Language")

Autor: PBS NewsHour

Podstawowe style komunikacji

Dodatkowe materiały

"Cztery postawowe style komunikacji" (tekst w j. ang.: "The Four Basic Styles of Communication")

Autor: Brytyjskie Centrum Interwencji i Zapobiegania Przemocy (UK Violence Intervention and Prevention Center)

"Style komunikacji interpersonalnej" (tekst w j. ang.: "Open source - Interpersonal Communication Styles")

Autor: iresearchnet.com

Jak rozpoznać własny styl komunikacji?

Dodatkowe materiały

"Ocena własnego stylu komunikacji" (quiz w j. ang.: "Assessment of your Personal Communication Style")

Autor: leadershipiq.com

Autorefleksja

t

1. Rozważ niektóre bariery, które można zauważyć w komunikacji w Twoim miejscu pracy.

t

2. Zastanów się nad podstawowymi stylami komunikacji. Czy potrafisz określić swój?

t

3. Poobserwuj swoje miejsce pracy. Czy potrafisz określić, wykorzystując model DISC, jaki styl komunikacji mają Twoi współpracownicy?

Część 2: Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Przejdź do części 2