Zaznacz stronę

Praca zespołowa i integracja społeczna
Moduł 5 z 8

Przegląd modułu

Celem tego modułu jest wprowadzenie procesu budowania pracy zespołowej w organizacjach wielokulturowych. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje na temat stylów zarządzania wielokulturowym zespołem, sposobów rozwiązywania problemów, inteligencji emocjonalnej i emocji.

Zidentyfikują również zmiany, które są potrzebne w zespole wielokulturowym, rolę menedżera we wdrażaniu zmian. Uczestnicy określą rolę emocji w wielokulturowym zespole i różnice między kulturami. Zidentyfikują sposoby rozwiązywania różnych problemów w wielokulturowej organizacji i zapobiegania im oraz przećwiczą definiowanie rzeczywistych problemów w zespołach.

Czas na ukończenie modułu: 5 godzin.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Zmiany niezbędne w wielokulturowych zespołach.
 2. Rola emocji w wielokulturowych zespołach.
 3. Rozwiązywanie problemów w wielokulturowych zespołach.
 4. Test samooceny.

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

5.1: Zmiany niezbędne w wielokulturowych zespołach

5.2: Rola emocji w wielokulturowych zespołach

5.3: Rozwiązywanie problemów w wielokulturowych zespołach

5.4: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • identyfikować zmiany, które są potrzebne w zespołach wielokulturowych (tj. związane z zarządzaniem, obowiązkami pracowników, organizacją prac),
 • definiować rolę emocji w wielokulturowych zespołach,
 • znać skuteczne sposoby rozwiązywania problemów w organizacji wielokulturowej.

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • wdrożyć zmiany, które są potrzebne w zespołach wielokulturowych (tj. związane z zarządzaniem, obowiązkami pracowników, organizacją prac),
 • analizować rolę emocji w wielokulturowych zespołach,
 • zastosować skuteczne sposoby rozwiązywania problemów
  w organizacji wielokulturowej.

Moduł 4: Komunikacja

Powrót do modułu 4

Moduł 6: Przywództwo i hierarchia

Przejdź do modułu 6

Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.