Zaznacz stronę

Samoocena

Przywództwo i hierarchia

W tej części uczestnik kursu ma możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji zdobytych od początku modułu.

Sprawdź swoją wiedzę

Część 4: Wprowadzanie zmian w wielokulturowych organizacjach

Powrót do części 4

Moduł 7: Style uczenia się

Przejdź do modułu 7