Zaznacz stronę

Komunikacja
Moduł 4 z 8

Przegląd modułu

Celem tego modułu jest przedstawienie głównych stylów komunikacji kadrze zarządzającej oraz pracownikom w organizacji wielokulturowej. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i kompetencje na temat istniejących sposobów komunikowania się, głównych stylów komunikacji oraz różnic w komunikacji werbalnej i niewerbalnej między ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.

Ponadto będą mogli również zidentyfikować własny styl komunikacji i zweryfikować bariery kulturowe w procesie komunikacji. W tym module uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego ważne jest, aby upewnić się, że wiadomość, którą chcemy przekazać, jest odbierana przez drugą osobę lub grupę osób zgodnie z oczekiwaniami.

Czas na ukończenie modułu: 4 godziny.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Metody komunikacji.
 2. Podstawowe style komunikacji.
 3. Jak rozpoznać własny styl komunikacji?
 4. Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach.
 5. Bariery kulturowe w komunikacji.
 6. Test samooceny.

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

4.1: Jakie są główne style komunikacji?

4.2: Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach

4.3: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • znać różne style komunikacji,
 • znać własny styl komunikacji,
 • być świadomymi różnic w znaczeniu danego słowa lub znaku
  w różnych językach.

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • opisać różne style komunikacji,
 • analizować własny styl komunikacji,
 • analizować różnice w znaczeniu danego słowa lub znaku w różnych językach.

 

Moduł 3: Stereotypy

Powrót do modułu 3

Moduł 5: Praca zespołowa i integracja społeczna

Przejdź do modułu 5

Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.