Zaznacz stronę

Przywództwo i hierarchia
Moduł 6 z 8

Przegląd modułu

Celem tego modułu jest przybliżenie kadrze zarządzającej i pracownikom organizacji wielokulturowych znaczenia przywództwa i kwestii związanych z hierarchią, które wpływają na jakość pracy.
Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje na temat różnic w stylach zarządzania i rozwoju przywództwa. Zidentyfikuje również czynniki kulturowe oraz czynniki związane z zarządzaniem i będzie mógł je wykorzystać do poprawy jakości pracy.

W tym module uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego ważne jest określenie artefaktów w organizacji wielokulturowej (tj. zachowania obecnych pracowników wobec nowych pracowników, spotkania pracowników spoza firmy mające na celu ich lepszą integrację, inne ceremonie i rytuały w organizacji).

Czas na ukończenie modułu: 8 godzin.

Moduł zawiera następujące części:

 1. Elementy kultury organizacyjnej.
 2. Różnorodność kulturowa w wielokulturowych organizacjach.
 3. Hierarchia i relacje w wielokulturowych organizacjach.
 4. Wprowadzanie zmian w wielokulturowych organizacjach.
 5. Test samooceny.

Kroki do wykonania:

Aby ukończyć ten moduł, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przestudiuj tematy w sugerowanej kolejności.
 • Zapoznaj się z dostarczonymi zasobami edukacyjnymi.
 • Po każdej części sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.
 • Zostaw swoją opinię o module
 • W razie potrzeby powtórz niektóre tematy.
 • Przejdź do następnego modułu.

Części modułu

6.1: Elementy kultury organizacyjnej

6.2: Różnorodność kulturowa w wielokulturowych organizacjach

6.3: Hierarchia i relacje w wielokulturowych organizacjach

6.4: Wprowadzanie zmian w wielokulturowych organizacjach

6.5: Podsumowanie

Wiedza i kompetencje

Wiedza

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą:

 • identyfikować podstawowe normy i wartości wewnątrz organizacji,
 • identyfikować artefakty w organizacji wielokulturowej (tj. zachowania pracowników wobec nowych pracowników; spotkania pracowników poza firmą mające na celu ich lepszą integrację; inne ceremonie i rytuały w organizacji),
 • znać różne kultury w organizacji, np.ze względu na płeć,
 • identyfikować relacje pomiędzy ludźmi w organizacji wielokulturowej,
 • wiedzieć, jak wprowadzić zmiany w organizacji,
 • opisywać sposób dzielenia obowiązków w organizacji.

Kompetencje

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafić:

 • interpretować podstawowe normy i wartości wewnątrz organizacji,
 • wykorzystać artefakty w organizacji wielokulturowej (tj. zachowania pracowników wobec nowych pracowników; spotkania pracowników poza firmą mające na celu ich lepszą integrację; inne ceremonie i rytuały w organizacji),
 • interpretować różne kultury w organizacji, np. ze względu na płeć,
 • analizować relacje pomiędzy ludźmi w organizacji wielokulturowej,
 • wdrożyć zmiany w organizacji,
 • zastosować podział obowiązków w organizacji.

Moduł 5: Praca zespołowa i integracja społeczna

Powrót do modułu 5

Moduł 7: Style uczenia się

Przejdź do modułu 7

Projekt „Ryzyko kulturowe w organizacji w erze globalizacji – kompetencje a rzeczywistość” (Numer 2018-1-PL01-KA204-051056 ) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały zawarte na platformie szkoleniowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.