Zaznacz stronę

Rozwiązywanie problemów w zespołach wielokulturowych

Praca zespołowa i integracja społeczna

W tej części przedstawiono przykładowe problemy, które mogą wystąpić w zespole wielokulturowym oraz zaproponowano metody ich rozwiązania.

Rozwiązywanie problemów w zespołach wielokulturowych

Autorefleksja

t

Opisz główne problemy w Twojej organizacji, które wynikają z różnic kulturowych i wymagają rozwiązania.

t

Pomyśl o swoim zespole. Co zmotywuje Ciebie i Twoich współpracowników do lepszej pracy?

t

Jak można zapobiec konfliktowi między współpracownikami w organizacji? Jakich narzędzi można użyć, jeśli konflikt jest oparty na różnicach kulturowych?

Część 2: Rola emocji w wielokulturowym zespole

Przejdź do części 2

Część 4: Podsumowanie

Przejdź do części 4