Zaznacz stronę

Identyfikacja stereotypów kulturowych

Stereotypy

W tej części przedstawiono wprowadzenie do zagadnienia stereotypów kulturowych w miejscu pracy i poza nim, a także ich przyczyny. Na końcu modułu znajduje się krótki quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę zdobytą podczas nauki.

Czym jest stereotyp kulturowy?

Dodatkowe materiały

"Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja: teoretyczne i empiryczne" (tekst w j. ang.: "Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical")

Autorzy: John F. Dovidio, Miles Hewstone, Peter Glick, Victoria M. Esses

Główne powody stereotypów kulturowych

Dodatkowe materiały

"Uprzedzenia w kontekstach kulturowych: wspólne stereotypy (płeć, wiek) a zmienne stereotypy (rasa, pochodzenie etniczne, religia)" (tekst w j. ang.: "Prejudices in Cultural Contexts: Shared Stereotypes (Gender, Age) versus Variable Stereotypes (Race, Ethnicity, Religion)")

Autor: Susan T. Fiske

Autorefleksja

t

Zastanów się nad różnymi rodzajami „etykiet” przypisywanych do ludzi przez stereotypy kulturowe.

t

Jak myślisz, jakie są niebezpieczeństwa związane ze stereotypami kulturowymi?

t

Zastanów się nad tym jak stereotypy mogą prowadzić do dyskryminacji.

Część 2: Stereotypy kulturowe w miejscu pracy

Przejdź do części 2