Zaznacz stronę

Czym jest świadomość kulturowa?

Świadomość kulturowa

W tej części zapoznasz się z podstawowymi pojęciami na temat kultury, świadomości kulturowej, wrażliwości i szoku kulturowego. Na końcu modułu znajduje się krótki quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę zdobytą podczas nauki.

Kultura i świadomość kulturowa

Dodatkowe materiały

"Świadomość międzykulturowa" (tekst w j. ang.: "Cross Culture Awareness")

Autor: Ankush Mehrotra

Wrażliwość kulturowa

Dodatkowe materiały

"Wrażliwość kulturowa" (tekst w j. ang.: "Cultural Sensitivity")

Autor: Utah Village

"Znaczenie wrażliwości kulturowej w kontaktach biznesowych" (tekst w j. ang.: "The Importance of Cultural Sensitivity in Business Dealings")

Autor: CHRON

"13 Korzyści i wyzwań wynikających z różnorodności kulturowej w miejscu pracy" (tekst w j. ang.: "13 Benefits and Challenges of Cultural Diversity in the Workplace")

Autor: HULT International Business School

Szok kulturowy

Dodatkowe materiały

"Szok międzykulturowy" (tekst w j. ang.: "Cross-Culture Shock")

Autor: Charles Thornhill

TEDxTownsville

Autor: Kristofer Gilmour

Autorefleksja

t

Zastanów się nad elementami modelu góry lodowej w swoim miejscu pracy.

t

Pomyśl o znaczeniu świadomości kulturowej w Twoim miejscu pracy. Dlaczego jest ona ważna?

t

Zastanów się nad korzyściami, jakie może przynieść wrażliwość kulturowa Twojej firmie?

t

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś szoku kulturowego, myśląc o sobie i innych? Jeśli tak, to dlaczego?

Część 2: Najpopularniejsze typy kultur w Europie

Przejdź do części 2