Zaznacz stronę

Samoocena

Komunikacja

W tej części uczestnik kursu ma możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji zdobytych od początku modułu.

Sprawdź swoją wiedzę

Część 2: Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach

Powrót do części 2

Moduł 5: Praca zespołowa i integracja społeczna

Przejdź do modułu 5