Zaznacz stronę

Rola emocji w wielokulturowym zespole

Praca zespołowa i integracja społeczna

W tej części przedstawiono rolę emocji w zespole wielokulturowym w organizacji i różnice w ich okazywaniu przez osoby pochodzące z innych kultur. Ponadto przedstawiono mechanizmy emocji – ich ocenę, doświadczenie, okazywanie i rozpoznawanie).

Jaka jest rola emocji w zespole wielokulturowym?

Autorefleksja

t

Jak opisać inteligencję emocjonalną? Dlaczego jest ona ważna?

t

Pomyśl o swojej organizacji. Czy Twój zespół różni się w sposobie okazywania emocji?

t

Zastanów się, jak stereotypy wpływają na emocje w różnych kulturach. Zaobserwuj, czy w Twojej organizacji oczekuje się określonych emocji od określonych osób.

Część 1: Zmiany w zespołach wielokulturowych

Przejdź do części 1

Część 3: Rozwiązywanie problemów w wielokulturowych zespołach

Przejdź do części 3