Zaznacz stronę

Samoocena

Stereotypy

W tej części uczestnik kursu ma możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji zdobytych od początku modułu.

Sprawdź swoją wiedzę

Część 2: Stereotypy kulturowe w miejscu pracy

Powrót do części 2

Moduł 4: Komunikacja

Przejdź do części 4