Zaznacz stronę

Samoocena

Style uczenia się

W tej części uczestnik kursu ma możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji zdobytych od początku modułu.

Sprawdź swoją wiedzę

Część 3: Style uczenia sie w organizacji

Powrót do części 3

Moduł 8: Cechy w miejscu pracy

Przejdź do modułu 8