Zaznacz stronę

Jak kultura wpływa na różne czynniki w miejscu pracy

Zrozumienie różnych kultur

W tej części przedstawiono różne czynniki w miejscu pracy, na które duży wpływ ma pochodzenie kulturowe pracowników. Na końcu modułu znajduje się krótki quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę zdobytą podczas nauki.

Jak kultura wpływa na różne czynniki w miejscu pracy

Autorefleksja

t

Jakie niuanse kulturowe potrafisz zidentyfikować w swoim miejscu pracy?

t

Zastanów się nad proaktywnym i reaktywnym podejściem do ryzyk związanych z aspektami kulturowymi. Czy proaktywne i reaktywne środki podejmowane w zakresie ryzyka kulturowego były lub są wykorzystywane w Twoim miejscu pracy?

Część 1: Zrozumienie różnych kultur i rola tolerancji

Powrót do części 1

Część 3: Podsumowanie

Przejdź do części 3