Zaznacz stronę

Samoocena

Praca zespołowa i integracja społeczna

W tej części uczestnik kursu ma możliwość sprawdzenia wiedzy i kompetencji zdobytych od początku modułu.

Sprawdź swoją wiedzę

Część 3: Rozwiązywanie problemów w wielokulturowych zespołach

Powrót do części 3

Moduł 6: Przywództwo i hierarchia

Przejdź do modułu 6